PATRONS

The International Camp for Disabled Youth Foundation is honored to have as its Patrons:

BJ vVtV

 

 

 

Berend-Jan baron van Voorst tot Voorst

Former President Dutch Association of the Order of Malta

 

CE

 

 

 

Camiel Eurlings

Managing Director KLM Royal Dutch Airlines

 

DM

 

 

 

Diana Monissen

President Board of Directors De Friesland

 

GC

 

 

Gerlach Cerfontaine

Professor Regional Innovation Policy UNU-MERIT

Former President Board of Directors Schiphol Group

 

HB

 

 

 

Hans Büller

Former President Board of Directors Erasmus Medical Center

 

JdvdS_

 

 

 

Jan ridder de van der Schueren

Colonel of Cavalry Royal Netherlands Army Ministry of Defence

 

Maria van der Hoeven

 

 

Maria van der Hoeven

Executive Director International Energy Agency

Former Minister of Education and Minister of Economic Affairs

 

WvdM

 

 

 

Wim van der Meeren

President Board of Directors CZ

 

 

TESTIMONIALS

Berend-Jan baron van Voorst tot Voorst, former President Dutch Association of the Order of Malta

Using your own holiday for peers who have to live with disabilities: true solidarity that deserves great support.

Je eigen vakantie ten dienste stellen van leeftijdgenoten die met een handicap door het leven moeten gaan: fantastische daadwerkelijke solidariteit die grote steun verdient.

 

Camiel Eurlings, Managing Director KLM Royal Dutch Airlines

This camp connects people from many different countries and provides different opportunities. I support this initiative from the bottom of my heart, which is fully driven by volunteers whom pragmatically execute the concept of charity.

Dit kamp verbindt mensen uit vele landen en met verschillende mogelijkheden. Ik ondersteun van harte dit initiatief, dat geheel gedragen wordt door vrijwilligers, die effectief  invulling geven aan het begrip naastenliefde.

 

Diana Monissen, President Board of Directors De Friesland

This summer camp is more than simply a holiday for youth with a disability; active participation in an international environment with so many other nationalities is for these youngsters a unique and unforgettable experience which I sincerely support from the bottom of my heart.

Dit zomerkamp is meer dan een vakantieweek voor gehandicapte jongeren; het actief participeren in een internationale omgeving met zoveel andere nationaliteiten is voor deze jongeren een unieke en onvergetelijke ervaring die ik van harte ondersteun.

 

Gerlach Cerfontaine, Professor Regional Innovation Policy UNU-MERIT, former President Board of Directors Schiphol Group

I warmly support this beautiful initiative which enables young people with disabilities to broaden their horizon and participate in an unforgettable and inspirational holiday experience with their peers. It’s wonderful to make this camp happen, with the support of many dedicated volunteers.    

Ik ondersteun van harte dit initiatief dat jongeren met een beperking in staat stelt om hun grenzen te verleggen en met leetijdgenoten een onvergetelijke inspirerende vakantie ervaring te hebben. Mooi dat we dit met elkaar, maar vooral met de inzet van vele toegewijde vrijwilligers, mogelijk kunnen maken.

 

Hans Büller, former President Board of Directors Erasmus Medical Center

Everyone can make a difference, so you can do it too!

Iedereen kan het verschil maken, dus probeer het!

 

Jan ridder de van der Schueren, Colonel of Cavalry Royal Netherlands Army Ministry of Defence

Enjoy meeting each other in friendship and peace and to learn from each other, coming from so many countries and different cultural backgrounds, no matter who or what you are.

Geniet er van om elkaar, vanuit zo vele landen en culturen, in vriendschap te ontmoeten en van elkaar te leren, ongeacht wie of wat je bent.

 

Maria van der Hoeven, Executive Director International Energy Agency (Paris), former Minister of Education and Economic Affairs

It is my pleasure to support the International Camp for Disabled Youth 2014. I believe it is a great initiative which provides this specific group of young people the opportunity to get international experience. It is an experience that will enrich their lifes and will change their view at the world. As member of the Committee of Patrons I am more than happy to connect my name to this initiative and express my sincere appreciation and support for it.

Graag wil ik het Internationaal Zomerkamp voor Gehandicapte Jongeren 2014 mee mogelijk maken. Het is een geweldig initiatief dat aan deze specifieke groep jongeren een kans geeft om internationale ervaring op te doen. Een ervaring die hun leven verrijkt en hun blik verruimt. Als lid van het CvA wil ik graag mijn naam aan dit initiatief verbinden en zo mijn steun uitspreken.

 

Wim van der Meeren, President Board of Directors CZ

In the current times of economic crisis we cannot forget how lucky we are, despite the downturn. Bearing this in mind, I feel privileged to help others, particularly those who are less fortunate.

In deze tijden van economische crisis mogen we niet vergeten hoe goed we het, ondanks alles hebben. Fijn om vanuit dat besef anderen te kunnen helpen, die minder fortuinlijk zijn.


.